De Lange, Dan.
[ohne Titel]
in: Het Nieuws van den Dag, Heft 6849, Dienstag, 31. Mai 1892, Rubrik »Muzikale Kroniek«, Bl. 4

relevant für die veröffentlichten Bände: III/4 Macbeth

[…]

Naast dit afscheids‑concert hebben wij te vermelden de eerste uitvoeringen in het Concertgebouw van R. Strauss’ Sinfonische Dichtung Macbeth.

Zooals gezegd, wensch ik thans niet in het breede de zaken te bespreken, en wensch dus te volstaan met de mededeeling, dat, evenals de vorige werken van Strauss, Macbeth in hooge mate de belangstelling der kenners wekte, waarbij vooral de meesterlijke behandeling van het orkest de aandacht verdient. De uitvoering van dit werk verdient den grootsten lof; Kes en zijn orkest détailleeren zulke werken op voortreffelijke wijze, zoodat de hoorder zonder inspanning zelfs een nieuw werk kan volgen.

[…]

verantwortlich für die Edition dieses Dokuments: Stefan Schenk

Zitierempfehlung

Richard Strauss Werke. Kritische Ausgabe – Online-Plattform, richard‑strauss‑ausgabe.de/b43150 (Version 2017‑03‑31).

Versionsgeschichte (Permalinks)